Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA
Bahadır Kul, Stadyumlar,Mega Yapılar,Bahadır Kul Mimarlık, Bahadır Kul Architects, BKA

KEPEZ KENT MEYDANI VE STADYUMU

Lokasyon
Antalya
Proje Yılı
2015
Uygulama
2016 2018
İnşaat Alanı
95.000 M2
İşveren
KEPEZ BELEDİYESİ

Proje genel yaklaşımının şekillendirilmesinde, proje alanının tarihi-kültürel miras değeri ile KEPEZ'İN kentsel gelişim dinamikleri baz alınmıştır. Kentliler ve ziyaretçiler için yaşayan, kaliteli, çekici, güvenli, çeşitlilik sunan, konforlu bir mekan oluşturma ve KEPEZ kent imajının gelişimine katkı sağlama amacı güden bir kent estetiği projenin odak noktasıdır.

Önemsenen bu kültürel değerin tüm Antalya halkı ve dışarıdan gelen ziyaretçiler ile uzaktan etkileşim sağlaması, Antalya ve Kepez’e has güçlü bir değer oluşturması, özgün bir hikâye anlatabilmesi, turizmi Kepez’in kalbine çekmesi ve halk tarafından kucaklanıp, çok etkinlikli bir kamusal alan halinde gerçekleşmesi projenin ana fikri ve hedefidir. 

Kepez ilçesinin ana ulaşım aksları ve gelişim bölgesinin kalbinde yer alan proje içerisinde;

- Arastalar

- Rekreasyon alanları

- Elmalılı Hamdi Yazır araştırma merkezi

- Kültürel yapılar

- Hotel

- Stadyum

yer almaktadır.

Antalya şehir merkezinden Kepez'e gelerek sehir dışına kadar ulaşan Yeşilırmak Caddesi ve batısında bulunan Ceyhan Caddeleri arasındaki 1 kilometrelik mesafeye hakim olan proje alanı kentle tam entegrasyon sağlamayı hedefleme amacıyla ilk olarak master plan ölçeğinde ele alınmıştır. Bahsi geçen 1 kilometrelik mesafe Seyhan Caddesi olarak bilinir ve yakın çevresinde ilk ve orta öğretim kurumları, pazar yeri, mevcut camiler haricinde inşası planlanan bir cami, Şehitler Parkı olarak bilinen bir rekreasyon alanı ve Kepez Belediye Spor'a ait bir komplekse ev sahipliği yapmaktadır. Kepez ilçesinin halihazırda var olan ve gelişmekte olan nüfusu göze alındığında 92.000 m2'ye yayılan bu proje alanı kent ve kentlilerin geleceği için fevkalade önem arz etmektedir.

Kentsel planlamada temel prensip 1 km'lik aks boyunca uzanan proje alanında doğrusal sirkülasyonun ve insana dayalı deneyimlerin çeşitliliğinin tutarlı bir şekilde devamlılığını sağlamak ve çevrede yaratılan kültürel zenginliğin homojen bir şekilde kentin tüm yönlerine yayılmasını sağlamaktır. İlk olarak Seyhan Caddesi boyunca güvenli ve konforlu yaya ulaşımı sağlanmış, belirli aralıklarla dinlenme, alışveriş ve rekreasyon alanları tanımlanmıştır. Cadde boyunca uzanan bu yaya ulaşım aksı parsellerin kuzey ve güney taraflarından yeşil tampon bölgelerle çevrilerek güvenliliği ve konforluluğu garanti altına alınmıştır. Farklı yoğunluk ve ulaşılabilirlik seviyesine sahip kamusal alanlar cadde boyunca bir yaşam ritmi oluşturmayı ve kent deneyimine nitelik katmayı amaçlamaktadır.

Mevcut durum incelendiğinde proje alanında 45.000 m2 alan üzerinde Kepez Belediye Spor Kompleksi yer almaktadır. Kompleks içerisinde kulüp idari bira, tesisler, açık spor alanları, 2.500 kişi kapasiteli stadyum faaliyet göstermektedir. Fakat bu tesisler güncel gereksinimleri karşılamamaktadır. Kentin odak noktası haline gelecek bir tasarım öngörüsüyle hareket edilerek mevcut tesislerin yenilenmesi ve kapasite arttırılması planlanmaktadır. Stadyum iki haftada bir maç oynanan ve kalan günlerde atıl kalan bir yapı olmak yerine, haftanın her günü yaşayan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bu canlılık cadde cephesine yerleştirilen ticari birimler ve spor klubünün tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tanımlanmış birimler sayesinde oluşturulacaktır. Böylece stadyum hem içeriden hem dışarıdan sürekli aktif kalan bir yapı olarak algılanacak, çevrenin kültürel dokusuna katkı sağlayacaktır.

Stadyum cephesindeki ticari alanların kullanımını arttırmak ve etkinlik günlerinde stadyum önünde tanımlanan meydanı düzenlemek amacıyla stadyum yanına bir kanopi yerleştirilmiştir. Bu kanopi sadece meydan tanımlamakla kalmayıp hem çevreyi iklimsel anlamda iyileştirmekte, hem de Seyhan Caddesi trafiğini regüle etmektedir. Stadyum karşısında bulunan rekreasyon ve otopark alanlarıyla stadyum önü meydanını birbirine bağlayıp güvenli ve kolay yaya ulaşımına olanak tanımaktadır.

Seyhan Caddesinin her iki kısmından ortada bulunan stadyuma doğru gelen yaya yolları arastalar ve çarşılaşmış sokaklar ile desteklenmektedir. Ana caddenin baş kısımlarına yerleştirilen yapılar kentsel odak noktası olmayı amaçlamakta ve caddenin canlılığını garantilemektedir. Yeşilırmak Caddesi kısmında bir otel öngörülmüştür, Ceyhan Caddesi kısmında ise kültür merkezi yapısı planlanmaktadır. Bu yapılar çevredeki eğitim yapıları, inşası planlanan cami ve spor yapıları ile entegre olmaktadır. Caddeye bakan cephe, arka ve ön dükkanlar arasında yaratılan sokak dokusu tasarlanırken geleneksel arasta yapısı ele alınmış, dükkan cephelerinde Antalya Kaleiçi mimarisine özgün mimari öğeler kullanılmıştır. Modüler olarak inşası planlanan ve istenilen sayıda kopyalanabilen bu ticari birimler Kaleiçi'deki gibi çift cepheli çalışmakta, geleneksel yaşam şekline ve sosyal davranış biçimlerine uyumlu mekanlar yaratarak ticari ve kültürel verimliliği arttırmaktadır. Yapı yönelimi ve dizilimi güneş açıları analiz edilerek organize edilmiş, dükkan cephelerinin günün sıcak saatlerinde gölgede kalması sağlanmıştır.  Yer yer iç avlular, gölgelikli dinlenme alanları, veranda olarak çalışan boşaltılmış birimler, satış tezgahları içeren açık pazar yerleri ve dükkan vitrinleri ile zenginleştirilen ihtisaslaşmış çarşı bölgeleri proje çevresine ve kentin geneline ekonomik ve sivil değer katmayı amaçlamaktadır.

Tüm birimlerin etrafı genişliği yer yer değişen ve organik bir tavırla mimariyle entegre olmuş su öğeleri ile çevrelenmiştir. Arasta birimlerine geçişler bu su öğelerinin üzerinde geçmeyi gerektirmektedir. Sıcak iklim kuşağında yer alan Antalya özellikle yaz aylarında 40 derecelerin üzerine çıkarak yaşanılması zor bir kent olmaktadır. Özellikle tüm proje alanına yayılmış bu su öğeleri iklimsel anlamda büyük değişiklik sunmakta ve arasta birimlerini günün her saatinde ve her mevsimde konforlu bir şekilde kullanılabilir hale getirmektedir. Birimlerinin vitrin cephelerine yerleştirilen açılır kapanır tenteler tasarımı desteklemekte, konfor alanlarını arttırmaktadır. Yer yer çarşı birimlerine ara verilen projede su ve gölge alanları genişlemekte ve meydan fonksiyonlarıyla bir araya gelmektedir. Tüm bu alanlar kuzey yönünde parklar ve otoparklar ile çevrelenmekte, güney yönünde ise yavaş trafik alanları, farklı ritimde yaya sirkülasyon alanları ve trafiği regüle eden peyzaj öğeleri ile bir güvenli bölge içerisine alınarak, kentlilerin ve ziyaretçilerin maksimum konforu sağlanmıştır.

Özetle her ölçekte çeşitli ve tutarlı prensipler ele alınarak planlanmış bu çağdaş tasarım hem Kepez ilçesinde hem de Antalya genelinde önem kazanan ve çekim merkezi olacak bir bölge olmayı amaçlamıştır. Her yaştan ve sosyo-ekonomik seviyeden kentliyi hem kullanıcı hem de katılımcı olarak angaje edecek olan kent alanı, kültürel, sportif, sosyal, sanatsal ve ticari faaliyetlerin sene boyunca yaşandığı bir alan haline gelecektir. Bu yeni kent alanı çevrenin gelişiminde önemli rol oynayacak bir sosyal yapının yeşereceği bir bölge haline dönüşecektir.

 

Bahadır KUL Architects

© 2015 BKA markasının tüm hakları saklıdır.