Neşet Ertaş Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Cultural Center Bahadır Kul, Mimar, Architech
Neşet Ertaş Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Cultural Center Bahadır Kul, Mimar, Architech
Neşet Ertaş Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Cultural Center Bahadır Kul, Mimar, Architech
Neşet Ertaş Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Cultural Center Bahadır Kul, Mimar, Architech

NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ

Lokasyon
Kırşehir
Proje Yılı
2012
Uygulama
2012 2014
İnşaat Alanı
18.000 m2
İşveren
Kırşehir Büyükşehir Belediyesi

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Projesinin kentle ve bu bağlamda Anadolu ile kurduğu ilişki biçimi sorgulanarak mekânlar tasarlanmıştır. Kütlesel kompozisyonun dış dünya ile kopuk olmaması en önemli etkileşim durumu sayılabilir. Bu şekilde kapalı bir kültür merkezi yapısı yerine daha davetkâr ve dışarıdan gelen tepkilere cevap veren, onları yansıtan ve içine alan dinamik bir merkez tasarlanmıştır. Kırşehir’in karasal iklimin tipik özelliklerine sahip olması, projenin formunda ve malzeme seçiminde belli duyarlılıklar getirmektedir. Bu durumda dikdörtgen planlı yapı batı-doğu doğrultusunda konumlanıp, yapının kuzey cephesi ile daha kapalı ve ısı kaybına izin vermeyen bir cephe oluşumu görülmektedir.

18000 m2 toplam inşaat alanı olan yapının 1000 kişilik “Konser ve Tiyatro Salonu” yanında 200 kişilik “Çok Amaçlı Salonu” bulunmaktadır.  Mekansal niteliklerin farklı ancak kavramsal duruşların benzer olduğu salonları destekleyen;  seminer salonları, fuaye ve sergi holleri bulunmaktadır. Sosyal kullanımın en yüksek şekilde olması amaçlanan yapıda, iç bahçenin zenginleştirdiği iç dünyada atölye çalışmaları için alanlar, dernek odaları ve idari birimlerde bulunmaktadır. Cephe tasarımda perfore metal ile yapıda oluşan ikinci bir cidar oluşturulması ile ısı ve ışık kontrolünün sağlanması dışında, mekânın dış yüzeyi ile çevresiyle ilişkili olduğu görülmektedir. Planlamada merkeze yakın konumda yer alan iç bahçe, güneş ışığını ve ısısını absorbe ederek,  yapıda ısı kazancına katkıda bulunurken, doğanın içeri alınmasına imkân tanır.

Kütle yüzeylerinin dış dünya ile olan ilişkisini salon cephelerinden birinde oluşturulan media facede ile ortaya koyulmaktadır. Bu dinamik ilişki ile kültür merkezi yapısının sosyal çevreye olan etkisi ziyaretçilerini mekanlar içine almadan da artmaktadır.

Bahadır KUL Architects

© 2015 BKA markasının tüm hakları saklıdır.