Bahadır KUL , Mimar , Architect
Bahadır KUL , Mimar , Architect
Bahadır KUL , Mimar , Architect
Bahadır KUL , Mimar , Architect
Bahadır KUL , Mimar , Architect
Bahadır KUL , Mimar , Architect

Mimari Yaklaşım

Bahadır Kul Arcitects (BKA) 2003 yılında Bahadır Kul tarafından kurulmuştur. Kadir Has Stadyumu, Kayseri Batı İlçe Terminali, Nevşehir Otobüs Terminali gibi yapılar, BKA’nın ilk yıllarında inşa edilen ve ses getiren projelerindendir. Deneyimli ekibiyle İstanbul merkez ofisi ile Bağdat ve Batum iletişim ofislerinde ulusal ve uluslar arası mimari proje üretimine devam etmektedir.

Kentsel tasarım ölçeğinden çok farklı tipolojilerde mimari tasarım ölçeklerine kadar geniş bir kapsamda üretim yapan bir mimarlık ofisidir. BKA mimarlığın topluma ve çevreye karşı sorumlulukları olduğunun ana düşüncesiyle yola çıkar. Her projede, yerin ve tipolojinin verileriyle birlikte yaratıcı çözümlere gidebilmek için, hem gelecekle ilişki kuran hem de kavramsal alt yapıları kuvvetli  süreçler izlenmektedir. BKA mimarlık ofisi, tasarım sürecini sorunsallaştıran ve her ölçekteki yapı tasarımında disiplinlerarası etkileşimi önemseyen mimari tasarım yolunuz izler. Bu bağlamda, her projeyi hem inovatif çözümlerle hem de geleceğe ilham olabilmek adına daha da ileri götürmeyi hedefler.

Mimari pratikleriyle BKA, tasarım süreçlerini insanlar için üretime odaklar. İnsan ile ilgili olan her konum imarlığı etkilediği bilincinde, mimarlığı düşünürken insanı ve toplumu düşünmenin öenmine inanır. Bu bağlamda BKA’da yapılan mimarlık pratiği mekanın örgütlenmesi ve mekanın, insanların daha iyi yaşaması için nasıl oluşturulacağı üzerine kafa yormak üzerine kurulur.

© 2015 BKA markasının tüm hakları saklıdır.